Woningstichting Dinteloord

Woningstichting Dinteloord heeft mij opdracht gegeven een ‘standaard jaren 60 huurwoning’ te onderzoeken. Doel was aan te geven wat de mogelijkheden zijn om deze energiezuiniger te maken. Hierbij moet gedacht worden aan de mogelijke maatregelen (bouwkundig en installatietechnisch) om bij de betreffende woningen het energielabel met enkele stappen te verbeteren. In een beknopte rapportage zijn de verschillende maatregelen omschreven. Hierbij zijn voor- en nadelen aangegeven, consequenties voor huurders, maar ook is gekeken naar onderhoudskosten behorend bij de verschillende maatregelen. Het beste pakket aan maatregelen voor huurders en de woningstichting was het resultaat.