Ventilatieadvies monumentaal pand

Door 2Advise bouwadvies is een ventilatieadvies (berekening) uitgevoerd van een pand met daarin in de nieuwe situatie een kantoordeel en een woningdeel. Het betreft de interne verbouwing en deels functiewijziging (naar kantoor) van een bestaande woning. Het pand is gelegen in de historische binnenstad van Dordrecht.

In overleg met de opdrachtgever is er voor gekozen voor wat de betreft de ventilatiecapaciteiten nieuwbouweisen cf. Bouwbesluit 2012 te hanteren. Dat om een bepaald niveau van gezondheid en comfort te realiseren.

Het pand is beschermd stadsgezicht dus is het de bedoeling om de bestaande kozijnen zoveel mogelijk te behouden.