Ventilatie advies voor Gemeente Roosendaal

Ik heb voor de gemeente Roosendaal alle relevante gemeentelijke gebouwen onderzocht. Er moet gekeken worden of wordt voldaan aan de wet- en regelgeving voor ventilatie. Dat omdat de gemeente risico’s bij pandemieën als Covid19 wil voorkomen in de toekomst. Per gebouw zal een advies op maat worden opgesteld. Het gaat hierbij om allerlei soorten panden. Van een museum uit de 17e eeuw tot een sportaccommodatie van enkele jaren oud. Met mijn adviezen worden concreet verbeteringen aangebracht aan het ventilatiesysteem.