Schone lucht voor kinderopvangorganisatie

Een grote kinderopvangorganisatie in de regio Breda wenste de ventilatie in haar gebouwen op orde te hebben. Ik heb onder andere middels metingen onderzocht wat de kwaliteit van de ventilatie was. Voor de ruimtes waar die onvoldoende bleek te zijn, zijn oplossingen geadviseerd. Deze oplossingen zijn in een document verwerkt. Dit document heeft gediend voor het aanvragen van offertes bij installateurs.