Expert voor het hulpteam van de overheid

Ik ben expert bij het door de overheid ingestelde hulpteam ‘Optimaal Ventileren’ op scholen.
Dit team ondersteunt scholen actief op het gebied van ventilatie. Dit is zeer actueel geworden met de Covid19 pandemie. Ik bezoek een school en maak op basis van dat bezoek de huidige situatie inzichtelijk. Vervolgens geef ik de medewerkers (schoolleiding, leraren en overige betrokkenen) een instructie hoe er met de bestaande voorzieningen (indien mogelijk) optimaal geventileerd kan worden. Ook worden tips gegeven hoe kou en warmte in de school of het leslokaal voorkomen kunnen worden. Op die manier ontstaat een gezond en prettig binnenklimaat. Goed voor het personeel en goed voor de leerlingen!