Spouwmuurisolatie en vleermuizen…

De laatste maanden is er in de media veel aandacht voor vleermuizen in de spouwmuur. Dat zou het isoleren/vullen van de spouw kunnen belemmeren en zelfs onmogelijk kunnen maken. Momenteel (september 2023) is de stand van zaken als volgt. Alleen in de provincie Utrecht is er de eis om alvorens te isoleren een vleermuizenonderzoek te doen. In alle andere provincies is dat nog niet zo. Het is wel de vraag hoe zich dat gaat ontwikkelen. Diverse isolatiebedrijven hebben al wel methodes ontwikkeld om hiermee om te gaan. Zij gaan dan eerst bij de woning kijken en mochten er vleermuizen in de spouw zitten, dan worden maatregelen getroffen om ze uit de spouw te laten komen. Daarna kan alsnog geïsoleerd worden. Het isolatiebedrijf zorgt dat er voldoende verblijfplaatsen voor de dieren overblijven. Deze worden zoveel mogelijk onzichtbaar in de spouw weggewerkt. Dit onderzoek/maatregelen om ze te laten ontsnappen kost bij de meeste bedrijven circa € 500,- tot € 1000,-. Dat komt bovenop de kosten van het isoleren zelf.

Ik volg een en ander uiteraard op de voet, mocht er nieuws zijn zal ik dat hier aangeven. Mocht u nu al meer willen weten over het isoleren van de spouw of andere energiebesparende maatregelen, neemt u dan gerust contact op!