Ook uw specialist voor MPG (MilieuPrestatieGebouwen)

Nederland zet in op circulair bouwen. Dat is noodzakelijk, want de behoefte aan huisvesting neemt toe, terwijl de winning van veel grondstoffen steeds problematischer wordt. In 2030 is een halvering van de milieubelasting
mogelijk. In 2050 moeten kringlopen volledig gesloten zijn, zo is de doelstelling. Voor de bouwsector, verantwoordelijk voor ongeveer de helft van het grondstoffengebruik in Nederland, heeft dit enorme gevolgen. Alle partijen in de
bouw krijgen ermee te maken.

De wettelijke maatlat voor circulair bouwen is de MPG: Milieuprestatie Gebouwen. Deze MPG moet berekend worden bij het bouwen van nieuwe woningen of kantoren. 2Advise bouwadvies kan deze zogenaamde MPG berekeningen op deskundige wijze voor u vervaardigen. Hier leest u er meer over.