Bouwbesluit is Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) geworden

Per 1 januari 2024 is het Bouwbesluit vervallen; het is vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Behalve aan de indeling van de eisen verandert er inhoudelijk het een en ander. Zo is het bijvoorbeeld zo dat bij niet-woonfuncties er veel minder eisen zijn aan toiletruimtes. Maar ook de eisen op het gebied van noodverlichting zijn gewijzigd.

2Advise bouwadvies kan u er alles over vertellen en u helpen met de nieuwe eisen.

Neem gerust contact met me op!