Ook voor milieuprestatie een deskundige partij

De wettelijke maatlat is de MPG: Milieuprestatie Gebouwen. Met deze maatlat kunnen en moeten bouwpartijen de effecten van concrete maatregelen berekenen.
In 2013 is de MPG in de bouwregelgeving vastgelegd. De bepalingsmethode wordt
op onderdelen nog verbeterd en aangevuld, maar de hoofdlijnen zijn voldoende
duidelijk om aan de slag te gaan. Voor woningbouw geldt sinds 1 juli 2021 een eis van 0,8. Die eis is in het algemeen makkelijk te halen. In 2025 wordt de grenswaarde naar verwachting gesteld op 0,5. Dat is veel strenger. Om daaraan te voldoen, moeten in het ontwerp- en bouwproces de juiste keuzes worden gemaakt.

Ook heeft de MPG een duidelijke samenhang met de BENG berekening. Wat voor de BENG berekening gunstig is, kan voor de MPG juist ongunstig zijn! Bijvoorbeeld zonnepanelen: zonnepanelen zijn vaak nodig om te voldoen aan BENG, maar zorgen voor een slechtere MPG. Zonnepanelen brengen de emissie van CO2 per saldo omlaag. Voor de productie van panelen zijn echter schaarse en vervuilende grondstoffen nodig.

 

Waarom 2Advise bouwadvies?

Een MPG berekening nodig? 2Advise bouwadvies helpt u graag. Ik ben Ronald Stolk, al ruim 20 jaar expert op het gebied van bouwkunde, en sinds 2005 de eigenaar van 2Advise bouwadvies. Ik bied te allen tijde:

 

  • Advies op maat
  • Persoonlijk contact
  • Onafhankelijk, eerlijk advies